Teenused

Koristamine

Puistevilla paigaldamise ettevalmistustööde hulka kuulub pööningu
koristamine sinna mittekuuluvatest esemetest (ehituspraht, prügi, majaelanike hoiustatud
esemed). Koristamine tagab kiire, efektiivse ja ajakuludeta puistevilla paigaldamise.

Käiguteed

Käiguteed on vajalikud, kui pärast puistevilla paigaldamist tekib pööningutel ja horisontaalpindadel hiljem tarvidus liikuda. Näiteks katuseluugi, korstna, antenni, elektrikilbi, häiresensori või ventilatsioonimootori juurde, samuti tehnoseadmete hooldamiseks. 

Korstnad

Korstnajalg tuleb isoleerida tuletõkke villaplaadiga , et vältida villa sattumist vastu korstent. Korstnate ja suitsukäikude isoleerimiseks tuleb kasutada spetsiaalset mineraalvilla. 

Tuulesuunajad

Tuulesuunajate eesmärgiks on juhtida tuul samasuunaliselt sarikatega villast vähemalt 15-25 cm kõrgemale.