Omadused ja eelised

Tselluvill on soojustusmaterjalina olnud kasutusel üle 70 aasta. Algselt Põhja-Ameerikas, hiljem levinud ning saavutanud populaarsuse paljudes Euroopa riikides. Soomes on tselluvilla näol tegemist kõige populaarsema puistevillaga. Allpool esitatakse ülevaade tselluvilla Werro Wool omadustest, mis teevad sellest eeskujuliku soojustusmaterjali.

Soojapidav

Tselluvilla soojustusomadused on konkureerivate materjalidega võrreldes paremad. Soojustusomadusi mõõdetakse soojusjuhtivusteguriga (lambda – λ). Soojusjuhtivustegur näitab soojuse hulka, mis 1 sekundi jooksul läbib 1 ruutmeetri suurust ja 1 meetri paksust homogeenset ainet kui temperatuuride vahe aine erinevatel pooltel on 1 kraad. Seega, mida väiksem on antud näitaja, seda parem on soojustusmaterjal.

Kui lambda on konkreetse materjalikeskne näitaja, siis U-väärtus ehk välispiirde soojajuhtivus käsitleb tarindit tervikuna. U-väärtuse kaudu näidatakse soojakadu läbi tarindi (välisseina( pinnaühiku kohta. Selle arvutamisel kasutatakse materjali soojatakistuse R väärtust. U-väärtust on oluline silmas pidada projekteerijal, see aitab otsustada materjalide valiku ja kihipaksused.

Tselluvilla head soojusisolatsiooni omadused tulenevad asjaolust, et see on tehtud vanapaberist, mille algtoormeks on tsellulooskiud. Tsellulooskiud on sobiliku poorsusega ning nende vahel on kõrge liikumatu õhu osakaal.

Läbipuhuvusnäitaja ehk tuuleõhu takistustegur on tselluvillal samuti konkureerivatest puistevilladest parem, mis vähendab konvektsiooni hoone tarindites ning aitab seeläbi kaasa hoone paremale soojapidavusele.

Niiskust reguleeriv ja hingav

Tselluvilla heaks omaduseks on võime imada endasse niiskust ning seda taas aja jooksul loovutada. Mineraalsetel soojustusmaterjalidel selline omadus puudub. Tselluvilla hingavus tähendab seda, et soojustamisel pole tarvis kasutada aurutõkkeid. Aurutõkete puudumine annab hoonele parema hingavuse, parandab sisekliimat ning elimineerib kondensatsioonivee kahjustused. Hoone hingavuse ja sisekliima aspekt on eriti oluline piirkondades, kus on täheldatud radooni (mürgine ja inimorganismile kahjulik maapõuest eralduv gaas) tavalisest kõrgemat taset.

Samuti hoiab tselluvill niisketel aastaaegadel hoone konstruktsioonid kuivad, mis vähendab külmasildade tekkimist ning pikendab konsutruktsioonide eluiga.

Allergiavaba

Kuivõrd tselluvill on toodetud looduslikust materjalist (ajalehepaberist ehk ümbertöödeldud puidukiust) sobib see kasutamiseks ka selliste hoonete puhul, kus viibivad tihti erinevate allergiatega inimesed. Tselluvilla kasutamine on eriti sobiv avalike hoonete nagu lasteaiad, koolid, hooldekodud jne soojustasmiseks. Mõnikord arvatakse, et tselluvillas sisalduvad booriühendid on inimesele ohtlikud. Tegelikkuses sellisel kartusel teaduslikku tõendust ei ole. Booriühendeid kasutatakse laialdaselt ka kosmeetikas ning erinevates meid igapäevaselt ümbritsevates toodetes (sh nt klaasplastist valmistatud toodetes ning LCD-televiisorites). Tselluvilla Werro Wool toodetakse spetsiaalse retsepti järgi, milles on osa booriühendeid asendatud alumiiniumiühenditega. Seesugune retsept võimaldab säilitada või parandada kõiki materjali omadusi (nt tule- ja kahjuritekindlus), kuid annab lisakindluse isikutele, kes peavad mingil põhjusel booriühendeid kahjulikeks.

 Tulepüsivus

Werro Wooli tselluvillale on TÜV Eesti OÜ poolt teostatud põlemistestide alusel antud tulemuseks D-s2, d0 (Euroclass skaalal), mis tähendab, et materjalil on pikemaajaline väikese leegi (kõrgus 20 mm) kindlus ning termilise mõjutuse korral on tegemist aeglase ja limiteeritud soojuseralduvusega materjaliga.

Tulepüsivuse jaoks on tselluvilla koostisesse lisatud boori- ja alumiiniumisoolasid

Paljud konkureerivad klaasvillapuisted kuuluvad mittepõlevasse A-kategooriasse, aga paraku need sulavad kuumuse mõjul, mis omakorda kiirendab tule edasikandumist konstruktsioonides. Tselluvilla tulepidavust on testitud arvukates katsetustes

Kahjurivaba

Tselluvillas sisalduvad booriühendid hoiavad soojustuskihist eemale närilised. Samuti toimivad booriühendid hästi hallituse ja erinevate seente vastu. See on eriti oluline aspekt juhul, kui hoones toimub veeavarii.

Müra summutav

Tselluvill Werro Wool on suurepärase mürasummutusvõimega, mis tuleneb materjali helbelisest struktuurist. Nii välis- kui siseseinte mürapidavuse suurendamisel on tulemus märkimisväärne.